Maria Pujol

www.mariapujol.es

Maria Pujol - Artista gràfica, gravadora i estampadora d`ofici que dirigeix i coordina el Taller de gravat Manera Negra dins del recinte del Poble Espanyol de Barcelona, alterna la docència amb la creació de llibres d`artista i llibres d`Objecte, Pop-up Books.

Contact

Twitter

Twitter response: "Invalid or expired token."