Politica de cookies

CLÀUSULA NEWSLETTER

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que el correu electrònic que ens ha proporcionat serà incorporat a un sistema de tractament sota la responsabilitat de APMGC& CE SL amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud de subscripció i poder remetre-li periòdicament nostre Newsletter. En compliment amb la normativa vigent, APMGC & CE SL informa que les dades seran conservades mentre perduri el consentiment prestat.

L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant un escrit a la nostra adreça CARRER MAJOR, 40, 40, 08221, TERRASSA, BARCELONA.

Així mateix, l'informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, cancel·lant la seva subscripció al Newsletter, enviant un e-mail a l'adreça de correu electrònic: info@apmgestio.cat

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

La confirmació de la subscripció implica l'acceptació d'aquesta clàusula